ข่าวด่วน

ข่าวบริษัท

ข่าวล่าสุด

 home 
ข่าวบริษัท

ประกาศวันหยุดประจำเดือน สิงหาคม 2560

                                      ประกาศ

                      เนื่องใน วันที่ 12 สิงหาคม 2560

เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

                            และเป็นวันแม่แห่งชาติ

 บริษัทโยโฟโต อินเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด จึงหยุดทำการ เป็นเวลา 1 วัน

             และในวันที่ 14 สิงหาคม 2560 เปิดทำการปกติ

  จึงเรียนมาเพื่อทราบ

                            ขอแสดงความนับถือ

                บริษัทโยโฟโต อินเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

addtime:2017/8/4 13:37:44
click:1091