ข่าวด่วน

ข่าวบริษัท

ข่าวล่าสุด

 home 
ข่าวบริษัท

BTC ดั่งพญาอินทรีย์

BasicTraining Course

2016.04.05-06


เมื่อวันที่ 5 – 6เมษายน 2559 บริษัทโยโฟโตประเทศไทยมีการจัดคอร์สฝึกอบรม BTCดั่งพญาอินทรีย์ขึ้นซึ่งคอร์สในครั้งนี้จัดให้กับสมาชิก

โยโฟโตประเทสไทยเท่านั้น การอบรมหลักสูตร BTCดั่งพญาอินทรีย์นั้น เป็นหนึ่งในหลักสูตรเบื้องต้นการฝึกอบรมของบริษัทโยโฟโตเนื้อหาของหลักสูตรนี้นั้นแบ่งเป็น

 การปรับทัศนคติพื้นฐาน ความรู้พื้นฐานและการทำธุรกิจขั้นพื้นฐานโดยมีจุดมุ่งหมายช่วยให้สมาชิกผู้จัดจำหน่ายบริษัทโยโฟโตรู้แนวทางการทำธุรกิจ

และสามาราถลงมือทำได้จนถึงตำแหน่ง Dr การอบรมในครั้งนี้มีผู้อบรมถึง15 คน และคุณกร โชคกรณ์ราช โรจน์สินจักรพนักงานฝึกอบรมรับหน้าที่เป็นผู้อบรมในครั้งนี้ 


คุณกรโชคกรณ์ราช โรจน์สินจักร กำลังเริ่มบรรยายในหัวข้อ การปรับทัศนคติ

  

สมาชิกทุกท่านให้ความสนใจและตั้งใจเรียนเป็นอย่างมาก


 


หลังจากบทเรียนของคุณกรจบลงคุณ Louisaผู้จัดการสาขาประเทศไทยมาบรรยายในบทเรียนบุคลิกภาพที่ดีในการทำธุรกิจ โดยมีคุณบอล ศราวุฒิ ไข่แก้วผู้ช่วยผู้จัดการเป็นผู้แปลเป็นภาษาไทย


 

สมาชิกหลายท่านขณะที่คุณLouisaบรรยายก็ทำตามในบทเรียน


วันที่ 06 เมษายน2559 เป็นการอบรมวันที่ 2 ของ BTC ดั่งพญาอินทรีย์เนื้อหาในวันนี้เป็นเรื่องของการดำเนินธุรกิจเครือข่ายเช่น

 วิธีการชวนคนการทำเครือข่าย การใช้กลยุทธ์ ABC โดยคุณกร โชคกรณ์ราชโรจน์สินจักร 


   

คุณกรโชคกรณ์ราช โรจน์สินจักร กำลังบรรยายในเรื่องวิธีการชวนคนทำธุรกิจ และวิธีการขายสินค้า


   

ต่อมาคุณบอลศราวุฒิ ไข่แก้วผู้ช่วยผู้จัดการ มาบรรยายในเรื่องวิธีการเขียนแผนการตลาด

      

เมื่อจบหลักสูตรเป็นเวลาของการสอบเพื่อวัดผลที่ได้รับจาการอบรมในครั้งนี้สุดท้ายคุณlouisaผู้จัดการสาขาประเทศไทยมาปิดท้ายด้วยการบรรยายข้อดีของการทำธุรกิจเครือข่ายหลังจากนั้นการอบรมในครั้งนี้เป็นอันเสร็จสิ้นภาพถ่ายรวมผู้เข้าอบรมหลักสูตรBTCดั่งพญาอินทรีย์

SpecialReport by market department Yofoto (TH)
addtime:2016/5/11 18:27:43
click:1508