ข่าวด่วน

ข่าวบริษัท

ข่าวล่าสุด

 home 
ข่าวล่าสุด

ประกาศวันหยุดวันแม่แห่งชาติ

ประกาศวันหยุดวันแม่แห่งชาติ


 

                     วันที่ 8สิงหาคม 2558

 

เรื่อง วันหยุดของทางบริษัท

เรียน    ท่านสมาชิก

 

        ทางบริษัทจะหยุดทำการในวันพุธที่ 12สิงหาคม2558 (วันแม่แห่งชาติ) 1วัน

  ดังนั้นบริษัทจะเปิดทำการในวันพฤหัสบดีที่ 13สิงหาคม2558

 

    จึงเรียนมาเพื่อทราบ

 

 

                   ขอแสดงความนับถือ

addtime:2015/8/10 10:45:58
click:1381