ข่าวด่วน

ข่าวบริษัท

ข่าวล่าสุด

 home 
ข่าวล่าสุด

ประกาศ

ประกาศ

 

                     วันที่ 21กรกฎาคม 2558

 

เรื่อง วันหยุดของทางบริษัท

เรียน    ท่านสมาชิก

 

        ทางบริษัทจะหยุดทำการในวันพฤหัสบดีที่ 30กรกฎาคม 2558 (วันอาสาฬหบูชา) 1วัน

  ดังนั้นบริษัทจะเปิดทำการในวันศุกร์ที่ 31กรกฎาคม2558

 

    จึงเรียนมาเพื่อทราบ

 

 

                   ขอแสดงความนับถือ

 

     _________________________

                      ผู้จัดการ

addtime:2015/7/22 10:22:06
click:1884