ข่าวด่วน

ข่าวบริษัท

ข่าวล่าสุด

 home 
ข่าวล่าสุด

ประกาศ

ประกาศ

 

                     วันที่ 31พฤษภาคม 2558

 

เรื่อง วันหยุดของทางบริษัท

เรียน    ท่านสมาชิก

 

    ทางบริษัทจะหยุดทำการในวันศุกร์ที่ 5-7มิถุนายน 2558 รวมเป็น 3 วัน เนื่องจากทางบริษัทฯได้มีการจัดสัมมนาที่จังหวัดนครนายก และจะเปิดทำการอีกครั้งในวันจันทร์ที่ 8 มิถุนายน 2558

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

 

 

                   ขอแสดงความนับถือ

 

     _________________________

                      ผู้จัดการ

why wifes cheat go married men who have affairs
addtime:2015/6/1 15:01:48
click:2429