ข่าวด่วน

ข่าวบริษัท

ข่าวล่าสุด

 home 
ข่าวล่าสุด

รับสมัครด่วน

บริษัทโยโฟโตเป็นธุรกิจMLMขนาดใหญ่ อันดับ 7 ของจีนและเป็นอันดับที่31 ของโลก ขณะนี้บริษัทต้องการขยายธุรกิจโดยให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของASEAN บริษัทได้วางแผนการขยายธุรกิจให้มากกว่า60 ประเทศทั่วโลก จึงมีความต้องการบุคลากรที่พร้อมจะก้าวไปสู่การเติบโตด้วยกัน

การตลาด(ชาย)

รายละเอียดของงาน

-แนะนำผลิตภัณฑ์และแผนธุรกิจให้กับสมาชิก

-จัดกิจกรรมต่างๆ

คุณสมบัติผู้สมัคร

- เพศชาย

- อายุไม่เกิน 30 ปี

-วุฒิการศึกษาปริญญาตรี

- สามารถใช้โปรแกรม Powerpointและ Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี

- กล้าแสดงออกรักการพัฒนาตัวเอง

-มีทักษะในการสื่อสารดี

- ซื่อสัตย์สุจริตใจเย็น สู้งานทุกรูปแบบ หนักเอาเบาสู้

- มีมนุษย์สัมพันธ์ดีตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย

-สามารถออกนอกพื้นที่ต่างจังหวัดได้

 

การตลาด (ชาย-ภาษาจีน)

**สามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาจีนได้ **

รายละเอียดของงาน

-ให้ความรู้ด้านสินค้าและแผนการการตลาดแก่ลูกค้า

- สามารถแปลเอกสารจีน-ไทย และ ไทย-จีน ได้

-ประสานงานด้านการตลาด และส่งเสริมกิจกรรมการตลาดต่างๆ

-มีทักษะในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

คุณสมบัติผู้สมัคร

- เพศชาย

- อายุไม่เกิน 30 ปี

-ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา

-ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

-ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่

- สามารถใช้โปรแกรม Powerpointและ microsoft office ได้เป็นอย่างดี

-มีทักษะในการสื่อสารดี

- พูด อ่าน เขียน ภาษาจีนได้ในระดับดี

- ซื่อสัตย์ขยันหมั่นเพียร

- มีมนุษย์สัมพันธ์ดีตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย

-สามารถออกพื้นที่ต่างจังหวัดได้

 

 

ธุรการ ประสานงาน (หญิง)

**สามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาจีนพื้นฐานได้ **

รายละเอียดของงาน

- รับข้อมูลความต้องการของลูกค้า

-ให้ข้อมูลและคำแนะนำแก่ลูกค้าเกี่ยวกับการเป็นสมาชิก

-ประสานงานระหว่างลูกค้าและฝ่ายการจัดการ

-ติดตามงานจนถึงการส่งมอบงาน

คุณสมบัติผู้สมัคร

- เพศหญิงหรือชาย

- อายุตั้งแต่ 22-33ปี

-วุฒิการศึกษาปริญญาตรี

- สามารถใช้โปรแกรม Microsoft office ได้

- ตรงต่อเวลามีความกระตือรือร้น และมีความรับผิดชอบในการทำงาน

-รับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย


Tel:02-274-1586

E-mail:joysornwimon@yofoto.com.cn

addtime:2015/5/28 16:40:26
click:8428