ข่าวด่วน

ข่าวบริษัท

ข่าวล่าสุด

 home 
ข่าวล่าสุด

ประกาศ

ประกาศ

 

                     วันที่ 27พฤษภาคม 2558

 

เรื่อง วันหยุดของทางบริษัท

เรียน    ท่านสมาชิก

 

          ทางบริษัทจะหยุดทำการในวันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2558 (วันวิสาขบูชา) 1วัน

  ดังนั้นบริษัทจะเปิดทำการในวันอังคารที่ 2มิถุนายน 2558

 

    จึงเรียนมาเพื่อทราบ

 

 

                   ขอแสดงความนับถือ

 

     _________________________

                      ผู้จัดการ

addtime:2015/5/27 14:53:47
click:1834