ข่าวด่วน

ข่าวบริษัท

ข่าวล่าสุด

 home 
ข่าวล่าสุด

ประกาศ

ประกาศ

วันที่ 7 พฤษภาคมพ.ศ.2558

เรื่อง  สินค้าที่สมาชิกฝาก

เรียน คุณจำเริญ แกล้วทนงค์ และเกริก แกล้วทนงค์

   

เนื่องจากสมาชิกได้ซื้อสินค้าเมื่อวันที่2013.06.29(มิลค์แคลเซี่ยม1กระปุก และ คอลลาเจน1กระปุก)โดยจ่ายเงินแล้ว แต่ท่านยังไม่มารับสินค้า ทางบริษัทฯ ได้พยายามติดต่อสมาชิกหลายครั้งเพื่อให้มารับสินค้าแต่ไม่สามารถติดต่อได้ และบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วหากท่านไม่มาติดต่อบริษัทฯหรือมารับสินค้าภายในสิ้นเดือน มิถุนายน 2558 นี้ถือว่าสินค้านี้เป็นโมฆะ

 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

 

 

addtime:2015/5/8 15:54:03
click:1940