ข่าวด่วน

ข่าวบริษัท

ข่าวล่าสุด

 home 
ข่าวล่าสุด

ประกาศ

ประกาศ

วันที่ 9 เมษายน พ.ศ.2557

เรื่อง  สินค้าที่สมาชิกฝาก

เรียน คุณจำเริญแกล้วทนงค์ และเกริก แกล้วทนงค์

    เนื่องจากสมาชิกได้ซื้อสินค้าเมื่อวันที่2013.06.29(มิลค์แคลเซี่ยม1กระปุก และ คอลลาเจน1กระปุก)โดยจ่ายเงินแล้วยังไม่มารับสินค้า ทางบริษัทได้พยายามติดต่อสมาชิกหลายครั้งเพื่อมารับสินค้าแต่ไม่สามารถติดต่อได้ และบริษัทได้พิจารณาแล้วหากไม่มาติดต่อบริษัทหรือมารับสินค้าภายในสิ้นเดือนเมษายน 2557 นี้ ถือว่าสินค้านี้เป็นโมฆะ

 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

addtime:2015/4/10 8:56:07
click:2004