ข่าวด่วน

ข่าวบริษัท

ข่าวล่าสุด

 home 
ข่าวล่าสุด

ประกาศ-วันหยุดวันปิยมหาราช

ประกาศ

 

                     วันที่ 5 ตุลาคม 2558

 

เรื่อง วันหยุดของทางบริษัท

เรียน    ท่านสมาชิก

 

        ทางบริษัทจะเลื่อนวันหยุดทำการในวันศุกร์ที่ 23ตุลาคม2558 (วันปิยมหาราช)เป็นวันเสาร์ที่ 24 ตุลาคม 2558รวมเป็น 1วัน

  ดังนั้นบริษัทจะเปิดทำการปกติในวันศุกร์ที่ 23ตุลาคม2558

 

    จึงเรียนมาเพื่อทราบ

 

 

                   ขอแสดงความนับถือ

 

     _________________________

                      ผู้จัดการ

addtime:2015/10/8 9:35:45
click:1720