ข่าวด่วน

ข่าวบริษัท

ข่าวล่าสุด

 home 
ข่าวล่าสุด

วันหยุดของทางบริษัทเดือนธันวาคม

ประกาศ

                                                                                         วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559

เรื่อง              วันหยุดของทางบริษัท

เรียน             ท่านสมาชิก

ทางบริษัทจะหยุดทำการในวันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม2559 (วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ)1วัน 

และ ในวันเสาร์ที่ 10 ธันวาคม 2559(วันพระราชทานรัฐธรรมนูญ) 1วัน

 และ ในวันศุกร์ที่ 30ธันวาคม 2559-2 มกราคม 2560(วันสิ้นปีและวันขึ้นปีใหม่) 4 วัน

   ดังนั้นบริษัทจะเปิดทำการในวันอังคารที่ 6 ธันวาคม 2559 และ วันจันทร์ที่ 12 ธันวาคม 2559 และ วันอังคารที่ 3 มกราคม2560

     จึงเรียนมาเพื่อทราบ                   

      ขอแสดงความนับถือ

 _______________________

             ผู้จัดการ

addtime:2016/11/24 13:43:25
click:950