เกี่ยวกับโยโฟโต

เกี่ยวกับโยโฟโต

·แนะนำบริษัท

·ประวัติความเป็นมา

·เกียรติยศบริษัทที่ได้รับ

อุตสาหกรรมโยโฟโต

วัฒนธรรมองค์กร

·วัฒนธรรมองค์กร

·โลโก้บริษัท

·สารจากท่านประธาน

โยโฟโตในเวทีระดับโลก

 home 
อุตสาหกรรมโยโฟโต
    มุ่งเน้นสุขภาพที่ดีในชีวิตเป็นหลักของอุตสาหกรรมโยโฟโยได้ผ่านการสนับสนุนการทำงานร่วมกันหลายอุตสาหกรรมและรวมไปถึงการขยายอุตสาหกรรมที่เชื่อมต่อปฏิสัมพันธ์โดยการจัดสร้างธุรกิจขายตรงทั่งโลกและการกระจายการลงทุนของกลุ่มอุตสาหกรรมชีวิตที่มีคุณภาพให้ผู้บริโภคมีครบวงจรของการบริการสุขภาพและสามารถช่วยสร้างแพลตฟอร์มธุรกิจที่กว้างขึ้นให้กับคู่ค้าทางการตลาด เพื่อเป็นการพัฒนาระหว่างธุระกิจกับสังคมให้มีความสามัคคีที่ดียิ่งขึ้น
    ได้ลงทุนเป็นเงินเกือบ1พันล้านเหรียญฮ่องกงในการจัดสร้างสวนอุตสาหกรรมสุขภาพโยโฟโต เป็นพื้นที่566ไร่จนกลายเป็นฐานการผลิตและวิจัยทั่วโลกของโยโฟโตซึ่งเป็นมุ่งเน้นการวิจัยและมาตรฐานของการผลิตเพื่อป้อนผลิตภัณฑ์ที่ได้คุณภาพและมาตรฐานสู่ตลาดทั่วโลกช่วยให้พันธมิตทั่วโลกนำพลังสุขภาพชีวิตสู่ทุกครัวเรือน
    ศูนย์การดำเนินงานทั่วโลกโยโฟโตได้ใช้พื้นที่ในการก่อสร้างรวม 43,000 ตารางเมตรการวางแผนการก่อสร้างของพื้นที่ทั้งหมด 12 ล้านตารางเมตรของอาคารสำนักงานรวมถึงจะสร้างอาคารสำนักงานทั่วโลกโยโฟโต สำนักงานประเทศจีนโยโฟโตศูนย์การดำเนินงานทั่วโลกโยโฟโต โรงเรียนสอนธุรกิจทั่วโลกโยโฟโต ศูนย์การประชุมระดับโลกโยโฟโต เครือโรงแรมระดับห้าดาวรวมทั้งโครงการอื่นๆอีกมากมาย เพื่อเป็นการสนับสนุนโยโฟโตให้ก้าวสู่ตลาดระหว่างประเทศอย่างมั่นคง
    ตั้งแต่เริ่มโครงการโยโฟโตก็มีการวางแผนที่จะเข้าสู้ตลาดระหว่างประเทศมาโดยตลอด 2009 โยโฟโตก็ได้ก้าวเข้าสู่ตลาดระหว่างประเทศและเป็นการเปิดตัวที่ประสบความสำเร็จในหลายประเทศอาทิเช่นประเทศรัสเซีย ประเทศยูเครน ประเทศไทย รวมทั้งเวียดนามและอีกหลายประเทศในเอเชียและยุโรป ถือเป็นการเข้าสู่ตลาดระหว่างประเทศที่ประสบความสำเร็จได้อย่างชัดเจน โยโฟโตจะร่วมแบ่งปันสุขภาพที่ดีกับคนทั่วโลก
    เปรียบเสมือนตัวเชื่อมความสัมพันธ์บริษัทโยโฟโตบริษัทได้มีการวางแผนในการจัดซื้อกิจการและก่อสร้างอาคารชั้นนำของโลกเพื่อที่จะนำเข้าไวน์ชั้นนำจากทั่วโลกเพื่อเป็นการเพิ่มความหลากหลายของผลิตภัณฑ์และเพิ่มประสิทธิภาพการแข่งขันของผู้ประกอบการยังสามารถช่วยเปิดตลาดใหม่ให้กับคู่ค้าทางการตลาด รวมไปถึงช่วยเพิ่มชีวิตที่มีคุณภาพในสังคมได้
    โยโฟโตมีการวางแผนที่จะสร้างฐานอาหารอินทรีย์ที่มีคุณภาพที่สุดด้วยตัวเองโดยจะเป็นผู้ดูแลทั้งหมดตั้งแต่เมล็ดพันธุ์จนมาเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อที่จะให้ได้อาหารอินทรีย์ที่มีคุณภาพที่ดีที่สุดและสร้างอินทรีย์ที่ปลอดภัยที่สุดในประเทศจีนให้ผู้บริโภคมีความไว้วางใจและปลอดภัยในการับประทานสินค้าที่มีคุณภาพรวมไปถึงช่วยคู่ค้าทางการตลาดให้กว้างขึ้นโยโฟโตมีการวางแผนที่จะสร้างฐานอาหารอินทรีย์ที่มีคุณภาพที่สุดด้วยตนเอง
    ในปี 2009 เดือนมิถุนายน วันที่ 26 ได้ลงทุนเป็นเงินจำนวน 500 ล้านบาทในการจัดสร้างสโมสรเรือยอชท์คลับพร้อมทั้ง 150 ลำท่าเทียบเรือยอร์ชเป็นที่แรกและที่เดียวที่มีสโมสรเรือยอชท์คลับสำหรับอุตสาหกรรมขายตรงทั่วโลกซึ่งได้ใช้การออกแบบและการก่อสร้างที่มีมาตรฐานระดับโลก ซึ่งในอนาคตจะสร้างเป็นสถานที่ท่องเที่ยว สถานที่พักผ่อนและสถานที่บันเทิงรวมไปถึงจะสร้างการประชุมทางธุรกิจโดยรวมและสร้างเรือยอชท์คลับในโรงแรมนอกจากนี้โยโฟโตยังมีการเพิ่มโครงการเรือยอชน์ให้มากขึ้นเป็นการช่วยให้คู่ค้าการตลาดได้พักผ่อนและเพลิดเพลินไปกับความบันเทิงที่หลากหลาย
    โยโฟโตได้วางแผนที่จะสร้างโรงแรมในเครือธุรกิจไว้ใจกลางเมืองของทุกมณฑลทั่วประเทศจีน และจะสร้างสาขาทั้งหมดของโยโฟโตอยู่ในนั้นด้วย เพื่อให้คู่ค้าทางการตลาดได้รับการบริการอย่างครบถ้วน เช่น การบริการลูกค่า การประชุมทางธุรกิจ พร้อมบริการที่พักและอาหาร เพื่อเป็นการสนับสนุนคู่ค้าทางการตลาดและสนับสนุนธุรกิจในเวลาเดียวกันและที่มากไปกว่านั้นยังสามารถให้คู่ค้าทางการตลาดทุกคนรู้สึกถึงความอดอุ่นของครอบครัวโยโฟโต
    ศูนย์ตรวจสุขภาพในรูปแบบสวนสุขภาพโยโฟโตเป็นแนวความคิดที่สร้างสรรค์ที่จะนำศูนย์ตรวจสุขภาพมาตั้งไว้บนพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีสิ่งแวดล้อมที่สวยสวยงามอย่างเป็นธรรมชาติและรวมไปถึงศูนย์ตรวจสุขภาพที่ครบวงจรเช่นศูนย์ตรวจการแพทย์แผนจีนที่ทันสมัยและศูนย์ตรวจสุขภาพที่มีชื่อเสียงอื่นๆเพื่อให้คู่ค้าทางการตลาดและลูกค้าที่มาใช้บริการศูนย์ตรวจสุขภาพได้เพลิดเพลินไปกับสิ่งแวดล้อมที่สวยงามและในขณะเดียวกันยังสามารถปรับสภาพทางจิตใจให้ดีขึ้นด้วยและที่สำคัญกว่านั้นคือท่านจะได้รับการบริการตรวจสุขภาพที่ครบวงจรที่สุดและดีที่สุด