เกี่ยวกับโยโฟโต

เกี่ยวกับโยโฟโต

·แนะนำบริษัท

·ประวัติความเป็นมา

·เกียรติยศบริษัทที่ได้รับ

อุตสาหกรรมโยโฟโต

วัฒนธรรมองค์กร

·วัฒนธรรมองค์กร

·โลโก้บริษัท

·สารจากท่านประธาน

โยโฟโตในเวทีระดับโลก

 home 
โยโฟโตในเวทีระดับโลก
    แม้ธุรกิจอยู่ประเทศจีนก็ไม่เคยมองข้ามตลาดระหว่างประเทศ โยโฟโตใช้เวลาในการวางตลาดในประเทศและการพัฒนาก้าวสู่ตลาดระหว่างประเทศในขณะเดียวกันและมั่นใจว่าในปี 2009 จะสามารถเข้าสู่ตลาดระหว่างประเทศได้เพื่อสร้างแพลตฟอมร์ธุรกิจที่ดีที่สุดให้กับคู่ค้าทางการตลาดระหว่างประเทศทุกคนและยึดมั่นในประสิทธิภาพที่ยั่งยืนและได้มาตรฐานในการทำงานโยโฟโตได้มีการวางแผนโครงการสร้างที่ยิ่งใหญ่ในอณาคตโดยจะใช้ความเชื่อมั่นและความมั่นใจในธุรกิจไปพัฒนาตลาดระหว่างประเทศ
    ในอณาคตตลาดระหว่างประเทศจะมีการพัฒนาอย่างต่อเนื้องและโยโฟโตจะกลายเป็นศูนย์การดำเนินงานระหว่างประเทศ จะถูกแบ่งออกเป็นโยโฟโตประเทศจีน โยโฟโตระหว่างประเทศโยโฟโต การค้าระหว่างประเทศสามสาขาขององค์กรซึ่งจะทำหน้าที่ในการรับผิดชอบในตลาดจีนและธุรกิจในตลาดต่างประเทศที่นำเข้าและส่งออกเราจะจับมือทำงานกับคู่ค้าทางการตลาดเพื่อความสามัคคีและความสำเร็จนธุรกิจระหว่างประเทศร่วมกันนอกจากนี้ยังสามารถแบ่งปันชีวิตที่กลมกลืนให้กับคนทั่วโลกและที่สำคัญจะได้รับการเชื่อถือที่เพิ่มขึ้นจากทั่วโลก
    บริษัทโยโฟโตปัจจุบันได้เปิดตลาดและจัดตั้งสาขาไปแล้วหลายประเทศ อาทิเช่น รัสเซีย ยูเครน เวียดนามและไทย เพื่อให้ตลาดต่างประเทศพัฒนาอย่างความมั่นคงในอณาคตศูนย์ดำเนินการระหว่างประเทศได้กำหนดจุดยุทธศาสตร์แผนในการพัฒนาทั่วโลก แบ่งตามเขตและโซนภูมิภาคในการพัฒนาไปทั่วโลกกลายเป็นบริษัทต่างประเทศที่ได้การยอมรับมากที่สุดในโลกบริษัทหนึ่ง