เกี่ยวกับโยโฟโต

เกี่ยวกับโยโฟโต

·แนะนำบริษัท

·ประวัติความเป็นมา

·เกียรติยศบริษัทที่ได้รับ

อุตสาหกรรมโยโฟโต

วัฒนธรรมองค์กร

·วัฒนธรรมองค์กร

·โลโก้บริษัท

·สารจากท่านประธาน

โยโฟโตในเวทีระดับโลก

 home 
วัฒนธรรมองค์กร
แรงศรัทธาของนักสร้าง
ตลอดระยะเวลาแห่งความเป็นโยโฟโต บริษัทได้ถูกขับเคลื่อน โดยยึดหลักคุณภาพ คุณค่า และความฝัน ซึ่งเป็นความหมายของการดำรงค์อยู่ และเปลี่ยนแปลงให้โลกใบนี้สวยงามมากยิ่งขึ้น
    ธุรกิจโยโฟโตเสมือนดั่งต้นไม้ มีการจัดการที่ยั่งยืน พัฒนาไปอย่างมั่นคง รากลึกใบดกมั่นคงตลอดกาล
หวง จินเป่า ประธานบริษัทโยโฟโต (ประเทศจีน) จำกัด
ปรัชญาธุรกิจ
ผลิตภัณฑ์สามัญกับอารมณ์ความรู้สึกและความหมายของชีวิต อยู่ในสถานที่ธรรมดาแต่สร้างในสิ่งที่ไม่ธรรมดาส่งผ่าน
ค่านิยมหลักขององค์กร
ให้เกียรติตัวเองเคารพผู้อื่น
จรรยาบรรณ
กับตัวเอง:อย่าปล่อยให้สิ่งเลวร้ายครอบงำตัวเอง
    กับผู้อื่น:อย่าให้ผลประโยชน์เล็กๆน้อยๆ ครอบงำจิตใจของตัวเอง
    กับเหตุการณ์: อย่าเห็นว่าเป็นเรื่องเล็กแล้วไม่ใส่ใจ
วัฒนธรรม
มีความปรารถนาดีและความสมัครสมานสามัคคีต่อกัน
วิสัยทัศน์
สร้างแบรนด์สุขภาพของครอบครัวที่มีการยอมรับมากที่สุดในโลก จนกลายเป็นบริษัทที่มีผู้ให้การยอมรับมากที่สุดในระดับนานาชาติ