เกี่ยวกับโยโฟโต

 home 
三生文化
แรงศรัทธาของนักสร้าง
ตลอดระยะเวลาแห่งความเป็นโยโฟโต บริษัทได้ถูกขับเคลื่อน โดยยึดหลักคุณภาพ คุณค่า และความฝัน ซึ่งเป็นความหมายของการดำรงค์อยู่ และเปลี่ยนแปลงให้โลกใบนี้สวยงามมากยิ่งขึ้น
    ธุรกิจโยโฟโตเสมือนดั่งต้นไม้ มีการจัดการที่ยั่งยืน พัฒนาไปอย่างมั่นคง รากลึกใบดกมั่นคงตลอดกาล
หวง จินเป่า ประธานบริษัทโยโฟโต (ประเทศจีน) จำกัด
ปรัชญาธุรกิจ
ผลิตภัณฑ์สามัญกับอารมณ์ความรู้สึกและความหมายของชีวิต อยู่ในสถานที่ธรรมดาแต่สร้างในสิ่งที่ไม่ธรรมดาส่งผ่าน
ค่านิยมหลักขององค์กร
ให้เกียรติตัวเองเคารพผู้อื่น
จรรยาบรรณ
กับตัวเอง:อย่าปล่อยให้สิ่งเลวร้ายครอบงำตัวเอง
    กับผู้อื่น:อย่าให้ผลประโยชน์เล็กๆน้อยๆ ครอบงำจิตใจของตัวเอง
    กับเหตุการณ์: อย่าเห็นว่าเป็นเรื่องเล็กแล้วไม่ใส่ใจ
วัฒนธรรม
มีความปรารถนาดีและความสมัครสมานสามัคคีต่อกัน
วิสัยทัศน์
สร้างแบรนด์สุขภาพของครอบครัวที่มีการยอมรับมากที่สุดในโลก จนกลายเป็นบริษัทที่มีผู้ให้การยอมรับมากที่สุดในระดับนานาชาติ