คำอธิบายธุรกิจ

คำอธิบายธุรกิจ

ติดต่อเรา

 home 
คำอธิบายธุรกิจ
    บริษัทโยโฟโต มุ่งมั่นที่จะสร้างแพลตฟอร์มธุรกิจที่ดีที่สุดของโลกเพื่อมอบโอกาสที่ดีให้กับคนที่มีหัวใจเปี่ยมไปด้วยความฝันของการสร้างและเริ่มต้นธุรกิจด้วยตนเอง
    บริษัทได้เดินหน้าขยายฐานการผลิตอุตสาหกรรมเพื่อสุขภาพและได้นำ “สามยุทธศาสตร์ในการสานนักธุรกิจเข้าไว้ด้วยกัน”ในรูปแบบใหม่นี้ช่วยให้ความฝันของการสร้างแพลตฟอร์มธุรที่ดีที่สุดให้เป็นจริงได้โดยผ่านความเพียรและการทำงานอย่างหนักในการช่วยเหลือให้คู่ค้าทางการตลาดจำนวนมากได้เริ่มต้นธุรกิจที่เป็นของตัวเอง
    ในปัจจุบันบริษัทโยโฟโตได้ส่งมอบโอกาสทางธุรกิจให้กับเพื่อนพันธมิตรในการเริ่มต้นธุรกิจเป็นของตัวเองแล้วนับพันนับหมื่น โยโฟโตบนเวทีที่ดีที่สุดของโลก เพื่อนพันธมิตรคู่ค้าทางการตลาดไม่เพียงแต่ผ่านการขายและแนะนำผลิตภัณฑ์โยโฟโตได้รับมาซึ่งความมั่งคั่งในชีวิตยิ่งขึ้นแล้วในระหว่างนั้นยังได้เรียนรู้และมีประสบการณ์มากยิ่งขึ้นในบนเส้นทางธุรกิจโยโฟโตและได้คบค้าสมาคมกับสังคมและเปิดโลกทัศน์มากยิ่งขึ้นเพื่อเป็นการเพิ่มความสุขของครอบครัวมากยิ่ง อีกทั้งยังบรรลุถึงการเจริญเติบโตของแต่ละบุคคลอย่างรอบด้าน จากธรรมดาเดินไปสู่คุณภาพ จากคุณภาพก้าวไปสู่ความเป็นเลิศอย่างต่อเนื่อง
    บริษัทโยโฟโตไม่เพียงแต่ส่งมอบโอกาสที่ดีทางธุรกิจ ยิ่งไปกว่านั้นยังให้การสนับสนุนในการพัฒนาธุรกิจทุกๆย่างก้าวของการเจริญเติบโตของเพื่อนพันธมิตรทางการตลาดอย่างครอบคลุมและมุ่งมั่นที่จะทำให้คู่ค้าทางการตลาดทุกคนกลายเป็นผู้ที่ได้การยอมรับมากที่สุดในระหว่างประเทศ
    ปัจจุบันบริษัทโยโฟโตในประเทศจีน ได้เปิดไปแล้ว 31สาขาจังหวัดในประเทศจีน อีกทั้งประสบความสำเร็จในการเปิดตลาดต่างประเทศอาทิเช่น เวียดนาม รัสเซีย ยูเครน ไทยและอีกหลายประเทศในยุโรปและเอเชียตะวันออกฉียงใต้ และค่อยๆขยายไปทั่วประเทศจีนและสร้างเคลือข่ายอินเตอร์เน็ตให้การบริการทั่วโลก เพื่อให้เพื่อนพันธมิตรภายในประเทศและแม้ทั่วทุกมุมโลกได้รับการสนับสนุนด้านการพัฒนาอย่างครอบคลุม
    ในเวลาเดียวกันได้ก่อตั้งโรงเรียนสอนธุรกิจโยโฟโตและสร้างระบบการฝึกอบรมอย่างครอบคลุมและเหมาะเพื่อเป็นการช่วยเหลือเพื่อนพันธมิตรในการยกระดับการดำเนินงานในการเพิ่มศักยภาพและวัฒธรรมในตัวเอง
    ด้วยเหตุนี้บริษัทโยโฟโตยังให้ความสำคัญการพัฒนาและการเจริญโตส่วนบุคคลของเพื่อนพันธมิตรในแต่ระดับ จึงได้มีการจัดการและผลักดันการฝึกอบรมในแต่ระดับให้เหมาะสม มีการจัดฝึกอบรมตั้งแต่ระดับต่ำจนไปถึงการฝึกอบรมในระดับสูง ฝึกการอบรมการเป็นผู้นำ โดยผ่านการเรียนการสอนในชั้นเรียนปกติและเทคนิคทักษะในด้านการปฏิบัติจริง
    ศูนย์ฝึกอบรมระยะไกล 24 ชั่วโมงบรรยายภาพวิดีโอทางอินเทอร์เน็ตและผ่านการเรียนรู้อื่น ๆโดยการนำเพื่อนพันธมิตรมาฝึกอบรมให้กลายผู้ที่มีคุณภาพผู้ที่มีพรสวรรค์ ให้อยู่ในรูปของตัวอักษร T เพื่อให้ธุรกิจมีเกาะป้องกันมีความแข็งแกร่งและพัฒนาไปอย่างมั่นคง
    บริษัทโยโฟโตเวทีที่ดีที่สุดในโลกสิ่งที่ให้กับเพื่อนพันธมิตรคู่ค้าทางการตลาดไม่เพียงแต่เป็นการสร้างธุรกิจและโอกาสของความประสบความสำเร็จเท่านั้น ยิ่งไปกว่านั้นเป็นวิถีแบบใหม่ของการดำเนินชีวิตอย่างหนึ่ง
    ในภายใต้วัฒธรรมความสามัคคีและความกลมกลืนของโยโฟโตนี้ทำให้เพื่อนพันธมิตรมีสุขภาพที่ดีเพิ่มมากยิ่งขึ้น ครอบครัวที่มีความสุข ประสบความสำเร็จธุรกิจ ในทุกๆปีเพื่อนพันธมิตรได้ไปท่องเที่ยวในที่ต่างกับครอบครัว เดินทางไปท่องเที่ยวในแต่ละที่ที่ไม่ซ้ำกัน จนทำให้การท่องเที่ยวกลายเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินชีวิตของคนในครอบครัวโยโฟโต ทุกครั้งของการได้รับล้วนมีเสียงปรบมือและเสียงโห่ร้องเป็นเพื่อนคู่กันสัมผัสถึงช่วงเวลาแห่งความรุ่งโรจน์นี้ยากจะหาที่เปรียบได้
    ในขณะเดียวกัน เพื่อนพันธมิตรทุกท่านก็ได้ใช้การกระทำในการปฏิบัติถึงคุณค่าของโยโฟโตโดยผ่านการแบ่งปันผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและโอกาสที่ดีทางธุรกิจ ช่วยให้ผู้คนมากยิ่งขึ้นได้มีคุณภาพที่ดีของชีวิตอีกทั้งได้ร่วมกับบริษัทโยโฟโตในการตอบแทนสังคมไปพร้อมๆกันและแบ่งปันคุณค่าทางสังคมอย่างต่อเนื่องในการบรรลุถึงคุณค่าที่ยิ่งใหญ่ของชีวิต