เกี่ยวกับโยโฟโต

เกี่ยวกับโยโฟโต

·แนะนำบริษัท

·ประวัติความเป็นมา

·เกียรติยศบริษัทที่ได้รับ

อุตสาหกรรมโยโฟโต

วัฒนธรรมองค์กร

·วัฒนธรรมองค์กร

·โลโก้บริษัท

·สารจากท่านประธาน

โยโฟโตในเวทีระดับโลก

 home 
สารจากท่านประธาน

มุ่งสู่ธุรกิจขายตรงระดับสากลที่ผู้คนให้การเคารพมากที่สุด

    เดือนมิถุนายนที่ผ่านมานี้ 1,300 คนของครอบครัวโยโฟโตได้เข้าร่วมกิจกรรมที่เปี่ยมด้วยพลังแห่งศรัทธาและรอยยิ้มแห่งความสุข โดยหวังว่ากิจกรรมในครั้งนี้คงมอบความสุขและพลังใจให้ทุกท่านได้ไม่มากก็น้อย การเดินทางสำหรับการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ทางบริษัทได้จัดให้มีการเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ทัศนียภาพในประเทศไทยอีกทั้งยังเชิญวิทยากรชื่อดังของประเทศจีนมาร่วมงานเพื่อฝึกอบรมให้กับสมาชิกของครอบครัวโยโฟโตในประเทศไทยที่ได้ร่วม "เฉลิมฉลอง" ในงานครั้งนี้ด้วย 
    การเดินทางในครั้งนี้ทุกคนได้เรียนรู้ถึงการพัฒนาตนเอง อันเป็นแนวทางนำไปสู่ความสำเร็จในอนาคต อีกทั้งยังได้เห็นถึงการเจริญเติบโตของโยโฟโตในสาขาประเทศไทยอีกด้วย และทางบริษัทขอยืนยันเจตนารมณ์ในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการนี้ ซึ่งโยโฟโตได้กระทำมาตลอดระยะเวลาหลายปีตั้งแต่เริ่มแรก
    นับตั้งแต่ปี 2005จวบจนปัจจุบันในแต่ละปีเราได้จัดสัมมนาท่องเที่ยวเชิงธุรกิจให้กับสมาชิกในครอบครัวของโยโฟโตเพื่อมอบความสนุกสนาน เพลิดเพลินไปกับทัศนียภาพและวัฒนธรรมประเพณีของแต่ละท้องถิ่นในประเทศนั้นๆ ซึ่งถือเป็นวิสัยทัศน์ของทางบริษัทโดยการเรียนรู้จากสิ่งแวดล้อมรอบด้านจะเป็นประสบการณ์เพื่อการดำเนินชีวิตและปรับปรุงตัวเองอยู่เสมอ อีกทั้งยังได้นำพลังเชิงบวกแห่งศรัทธามาใช้ในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ และเพิ่มคุณค่าให้กับผู้อื่นมากยิ่งขึ้น 
    หลายปีที่ผ่านมาการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจนี้ นับว่าเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตชาวโยโฟโต อันยากจะแยกกันออก จึงถือเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตที่ไม่อาจขาดหายไปจากบริษัทโยโฟโตได้
เราเชื่อตลอดมา เวลาของชีวิตคนเราเปรียบเสมือนการเดินทาง ดังนั้นความหมายของการเดินทางคือการหาประสบการณ์ชีวิต เส้นทาง ที่เราผ่านมาถือเป็นหัวใจของการเดินทาง เพื่อเปิดโลกทัศน์ให้กว้างขึ้น อันนับเป็นโอกาสดีในการพัฒนาตัวเองต่อไป
    สมาชิกทุกคนของโยโฟโตต่างแบกรับภาระหน้าที่ในการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ทางธรรมชาติกระตือรือร้นในการส่งมอบทัศนคติเชิงบวกผนวกกับวิถีสุขภาพทางธรรมชาติให้กับผู้คนจำนวนมาก เราหวังอย่างยิ่งว่าแบรนด์สุขภาพสำหรับครอบครับจะกลายเป็นแบรนด์ที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดและกลายเป็นเวทีธุรกิจที่ได้รับการเคารพจากผู้คนมากที่สุดในโลกด้วย และสิ่งนี้ ไม่เพียงแต่เป็นเป้าหมายที่สวยงามในระยะยาว หากเรายังเริ่มต้นพัฒนาจากสิ่งเล็กๆ เพื่อบรรลุถึงความสำเร็จอันยิ่งใหญ่และสมบูรณ์ในอนาคต 
    ช่วงระหว่างนี้เราเข้มงวดกับตัวเองใส่ใจกับทุกรายละเอียด ทั้งแสวงหาความเป็นเลิศ และเอาชนะใจตัวเอง เพื่อการเข้าใกล้ความฝันมากที่สุด 
    ดังนั้น เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านและผู้ร่วมในงานท่องเที่ยวเชิงธุรกิจในครั้งนี้จะเก็บเกี่ยวประสบการณ์มีช่วงเวลาดีๆ ไปพร้อมกับพันธมิตรแท้และคนในครอบครัวมากที่สุด พลังบวกในการเรียนรู้นี้จะช่วยพัฒนาศักยภาพของตนอย่างต่อเนื่องเพื่อส่งมอบความกระตือรือร้น กำลังความสามารถของตนเองในการสร้างคุณค่าให้กับพันธมิตรและสังคมมากยิ่งขึ้นต่อไป

addtime:2013/7/13 16:21:11
click:10220