เกี่ยวกับโยโฟโต

เกี่ยวกับโยโฟโต

·แนะนำบริษัท

·ประวัติความเป็นมา

·เกียรติยศบริษัทที่ได้รับ

อุตสาหกรรมโยโฟโต

วัฒนธรรมองค์กร

·วัฒนธรรมองค์กร

·โลโก้บริษัท

·สารจากท่านประธาน

โยโฟโตในเวทีระดับโลก

 home 
แนะนำบริษัท

โยโฟโตร่วมกับโลกในการแบ่งปันความสามัคคีในชีวิต

  บริษัทโยโฟโต (ประเทศจีน) อุตสาหกรรมสุขภาพจำกัดก่อตั้งขึ้นในปี 2004 มีส่วนร่วมในอุตสาหกรรมสุขภาพที่ดีในชีวิตจนบริษัทกลายเป็นที่ยอมรับมากที่สุดของบรรดาบริษัทนานาชาติ ด้วยคุณภาพและผลิตภัณฑ์สุขภาพและการแพลตฟอร์มทีมธุรกิจที่ดีที่สุดในโลกด้วยภารกิจและหน้าที่ในการช่วยเหลือให้ผู้คนได้รับสุขภาพดี ชีวิตที่มีความสุขประสบความสำเร็จและความสามัคคี"โดยผ่านผลิตภัณฑ์ธรรมชาติในการส่งมอบทัศนคติเชิงบวกของการมองโลกในแง่ที่ดีของชีวิตสนับสนุนการดำเนินชีวิตตามวิถีทางธรรมชาติเพื่อนำมาซึ่งพลังชีวิตสู่ทุกครอบครัวทั่วโลก

ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพนำมาซึ่งพลังสุขภาพชีวิต

  ห้มีสุขภาพชีวิตที่ดี โยโฟโตปฏิบัติการในการเชื่อมต่อมนุษย์และธรรมชาติเข้าไว้ด้วยกันมุ่งเน้นไปที่ชีวิตครอบครัวจึงได้มีการวางแผนผลิตภัณฑ์สุขภาพเพื่อผู้บริโภค ครอบคลุมถึง อาหาร เสื้อผ้า ที่อยู่อาศัย สุขภาพคุณภาพชีวิตที่มีคุณภาพและสินค้าไลฟ์สไตล์และยังส่งเสริมสุขภาพชีวิตที่เป็นธรรมชาตินำมาซึ่งพลังชีวิตที่ดีและมีคุณภาพ

  หลังจากผ่านความพากเพียรวิจัยและการพัฒนามานานหลายปีบริษัทได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าร่วม 280 รายการและสิทธิบัตกว่า 30 รายการนอกจากนี้ยังได้ยื่นขอจดทะเบียนผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพิ่มเติมอีก 31 ชนิดต่อองกรค์การควบคุมอาหารและยาแห่งชาติประเทศจีน ผลิตภัณฑ์ประกอบไปด้วยอาหารเพื่อสุขภาพผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ส่วนตัวของใช้ในครัวเรือน เครื่องสำอางเครื่องครัวขนาดเล็กและอื่นๆอีกมากมาย

  โยโฟโตไม่เพียงแต่มีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายและมุ่งมั่นที่จะแสวงหาความเป็นเลิศทางบริษัทไม่เพียงแต่สร้างฐานผลิตอาหารเสริมเพื่อสุขภาพครั้งแรกที่หนิงโป ได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิต (GMP)จากกรมอนามัยมณฑลเจ้อเจียงสาธารณรัฐประชาชนจีนและใบรับรองระบบบริหารคุณภาพ ISO9001 จากสมาคมมาตรฐานอังกฤษ (BSI) รวมเงินลงทุนหนึ่งพันล้านเหรียญฮ่องกง บริษัทมีกำลังการผลิตมูลค่า 18,000 ล้านหยวน (RMB) ต่อปีซึ่งสามารถตอบสนองผลิตภัณฑ์แก่ตลาดทั่วโลกของบริษัท ทำให้บริษัทมีกำลังการผลิตที่สูงขึ้นและได้รับมาตรฐานการผลิต(GMP)ที่สูงขึ้นกว่าเดิมอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ผู้บริโภคทั่วโลกมีความปลอดภัยต่อสุขภาพและผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง

วัฒนธรรมความสามัคคีส่งเสริมพลังชีวิตครอบครัว

  การอยู่รอดการมีชีวิตการดำรงอยู่ของโยโฟโตคือพื้นฐานของการอยู่รอดของผู้คนที่มีร่างกายที่แข็งแรงคุณภาพชีวิตคือครอบครัวที่มีความสุขคุณค่าของชีวิตคือการแสวงหาความสำเร็จในอาชีพนี่คือสิ่งที่ทุกคนต้องการมีชีวิตเป็นวัฒนธรรมของโยโฟโตในการส่งเสริมวัฒนธรรมชีวิตความสามัคคี

  ด้วยเหตุนี้โยโฟโตจึงมุ่งเน้นให้แต่ละครอบครัวให้เข้าถึงและได้รับผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง ให้ทุกในครอบครอบครัวร่วมกันแบ่งปันสุขภาพชีวิตที่ดีโดยการให้โอกาสในการทำงานผ่านทัศนคติเชิงบวกและในแง่ดีต่อชีวิตช่วยเพื่อนพันธมิตรการตลาดในการสร้างครอบครัวที่เปี่ยมพร้อมทุกอย่าง อย่างมีคุณภาพของชีวิตที่ดีมากขึ้นและมีเวลามากขึ้นอยู่กับคนในครอบครัวในการแบ่งปันความอบอุ่นเพื่อครอบครัวที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความฝันและชีวิตชีวา

เวทีที่ดีที่สุดในการสร้างพลังชีวิตธุรกิจ

  โยโตโฟมุ่งมั่นที่จะสร้างแพลตฟอร์มธุรกิจโลกที่ดีที่สุด เพื่อคู่ค้าทางการตลาดในการให้การสนับสนุนอาชีพที่ครบวงจรและสร้างศักยภาพทางธุรกิจ เคารพในความไว้วางใจสร้างนวัตกรรมที่ยั่งยืน ภายใต้ค่านิยมหลักของการแบ่งปันคุณค่า เราตระหนักถึงคุณค่าของความฝันแต่ละบุคคลและนอกจากนี้ยังเป็นความสำเร็จร่วมกันของบริษัทที่ได้การยอมรับมากที่สุดในเวทีระดับนานาชาติ

  โยโฟโตได้นำเอาสามยุทธศาสตร์รวมเป็นหนึ่งในการสร้างสรรรูปแบบการตลาดใหม่ ในประเทศจีนได้มีการกระจายสาขาบริษัทไปถึง31จังหวัดและในปี2009 ได้พัฒนาและก้าวสู่เวทีระดับนานาชาติ โดยยึดหลักในอุตสาหกรรมการรักษาสุขภาพ นอกจากนี้บริษัทยังได้เริ่มการวางแผนและการก่อสร้างศูนย์โยโฟโตในการดำเนินงานทั่วโลก อาทิ เรือยอชท์คลับ โรงกลั่นไวน์ระดับนานาชาติ เครือธุรกิจการโรงแรม ฐานผลิตอาหารปลอดสารพิษในรูปแบบสไตล์สวน ศูนย์การทดสอบสุขภาพและโครงการขนาดใหญ่อื่น ๆ

  ได้รับการพัฒนาที่มั่นคงและอย่างรวดเร็วนั้นบริษัทได้ร่วมมือกับทุกภาคส่วนของโยโฟโตอย่างแข็งขันบวกกับกิจการสวัสดิการสังคม นับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันบริษัทโยโฟโตได้บริจาคเงินและสิ่งของมากกว่า20ล้านหยวน กิจกรรมสาธารณประโยชน์นี้มีผู้เข้าร่วมกว่า100,000คนริเริ่มและจัดตั้งกองทุนคาร์บอนได้สำเร็จประแห่งแรกของประเทศจีนในกองระดับตำบลภายใต้การแนะนำของการกุศลสภาจีนก่อตั้งขึ้น โครงการกองทุนเอื้ออาทร 1+1 โยโฟโต เกี่ยวกับการเจริญเติบโตสุขภาพของเด็ก การจัดตั้งองค์กรการกุศลอาสาสมัครครั้งแรกหนิงโป และองค์กรอาสาสมัครโยโฟโต โยโฟโตไม่หยุดยั้งในการดำเนินการที่จะชนะการเคารพและชื่อเสียงกับผู้คนจำนวนมากร่วมกันมาแบ่งปันสุขภาพชีวิต ความสุขประสบความสำเร็จความสามัคคีและความกลมกลืนในชีวิต